Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest to ograniczone prawo majątkowe regulujące kwestie związane z korzystaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego z urządzeń służących do przesyłu energii, gazu, pary, wody i innych substancji itp., znajdujących się na nieruchomości należącej do osób trzecich. Mówiąć prościej przedsiebiorca ma prawo takie urządzenia umieścić na terenie naszej nieruchomości i z nich korzystac) a więc także usunąć awarię, przeprowadzić konserwację lub modernizację), a my jako jej właściciele mamy prawo domagać się za to finansowej rekompensaty i podpisania umowy właśnie na temat służebności przesyłu.

Zgłoś sprawę i wyślij nas po swoje zwycięstwo