Płatna obrona pracy dyplomowej

Uczelnie wyższe coraz częściej sięgają do kieszeni studenta. Często robią to bezprawnie. Tak jest w przypadku pobierania opłat za sprawdzenie pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Opłaty te oscylują wokół kwoty 700 – 1200 złotych, w zależności od uczelni i kierunku.
Opłacenie sprawdzenia pracy (dodatkowo, poza czesnym) w wielu przypadkach jest warunkiem przystąpienia do obrony. Student, który przez kilka lat uczył się i opłacał edukację, aby zdobyć dyplom, przyparty do muru przez uczelnianą decyzję nie będzie miał wyjścia i wykona przelew na konto szkoły.
Po zdanym egzaminie i otrzymaniu dyplomu warto zastanowić się nad możliwością odzyskania bezprawnie pobranych pieniędzy. Kwota 700 złotych to połowa najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Nie ma co wierzyć w rozpowszechniane nieprawdziwe informacje, że po odzyskaniu swoich pieniędzy uczelnia ma prawo cofnąć dyplom.
Nawet jeśli dwa lata temu opłaciłeś dyplom i myślisz, że pieniądze już przepadły, to jesteś w błędzie. Nie czekaj i wyślij nas po swoje zwycięstwo!

Zgłoś sprawę i wyślij nas po swoje zwycięstwo