Poślizgnięcie

Coraz częściej się zdarza, że z tytułu czyichś zaniedbań doznamy uszczerbku zdrowotnego. W konsekwencji czeka nas wielomiesięczne, leczenie, rehabilitacja, a być może i kalectwo.
Przykładem mogą być takie zdarzenia jak :

 • poślizgnięcie na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku,
 • poślizgnięcie w sklepie na mokrej nawierzchni – bo personel zapomniał posprzątać,
 • potknięcie wynikające z wady budowlanej, krzywego, wyłupanego chodnika, dziurawej i zaniedbanej nawierzchni,
 • potknięcie w wyniku pozostawionych wystających elementów –wystawowych, ekspozycyjnych i innych.

Co należy zrobić ?

 • niezwłocznie zawiadomić służby medyczne,
 • poinformować zarządcę nieruchomości o wynikłym zdarzeniu,
 • w miarę możliwości pobrać kontakty od świadków, którzy widzieli zdarzenie,
 • wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia,
 • zebrać dokumentację medyczną,
 • wysłać nas po swoje zwycięstwo.

Proszę pamiętać także, że wypadek musi spełniać przesłanki takie jak :

 • przyczyna zewnętrzna,
 • nagłość zdarzenia,
 • czynnik chorobotwórczy,
 • miejsce zdarzenia,
 • element winy.

Zgłoś sprawę i wyślij nas po swoje zwycięstwo